ИСТОРИЯ

В първите писмени извори от 1515 г. селото е споменато с името Исвоте. До 1949 г. е Вратца, а през османското иго – Иврадж/а, Иврач, Виранче, със статут на войнуганско, дервенджийско село.

Едно от най-старите селища в област Ловеч със сигурен древнобългарски произход. Най-ранните находки са от бронзовата и желязната епохи. В околностите му се намира “Калето” и няколко тракийски могили. Единствен архитектурен резерват на територията на областта, с над 110 паметници на културата от средата на XIX в.

Първото училище е основано 1854 г. в родната къща на Давид – игумен на Троянския манастир до 1906 г., сподвижник и куриер на Левски. През 1870г. Апостолът на свободата основава таен революционен комитет, където неведнъж са отсядали той и отец Матей Преображенски (Миткалото).