ТРЯБВА ДА ВИДЯ

Ферман от 1864 г. разрешава строежа на църквата. Построена е 1880 г. от Уста Генчо Кънчев от град Трявна. Майстор Кънчо е построил над 50 църкви. Цялото население е взело участие с материали, пари и труд. Събрали са торба жълтици за откупуване на мястото. Всички икони са ктиторски. Иконостасът и иконите са изписани от майстор – иконописец Русалим Дичов (дядо Руско) от Дебърско. Той се установява със семейството си в село Вратца (днес Стефаново) и заедно с жена си Румяна изписват много от къщите с алафранги.

В Старо Стефаново може да видите още: Селската чешма (1830 г.)., Поповото кладенче, Поповото мостче (1824 г. от майстор Марин Христов), водопадите Пенчова стена, параклисът до дънера на 1300-годишния цер, изгорял наскоро (мястото от векове е ползвано за церковище). Може да се разходите, да снимате или просто да подишате. Възможности за храна и нощувка: хотелче, частни къщи, кръчма, дюкянче.